Välkommen till Kognitivt Forum.

Kognitivt Forum
är ett kunskapscenter och en mottagning med tre legitimerade och handledarutbildade KBT-psykoterapeuter*. Vi erbjuder psykoterapi, coaching, handledning och utbildning.

Som kognitiva beteendeterapeuter arbetar vi utifrån en kunskap om hur människor tänker, känner, handlar och reagerar kroppsligt. Terapimetoden är evidensbaserad och bygger på modern forskning och beprövad erfarenhet.

Vi är i grunden psykologer, socionomer eller beteendevetare och har psykoterapeututbildning som en vidareutbildning efter många års yrkeserfarenhet. Vi är alla auktoriserade av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

På vår mottagning tar vi emot enskilda personer och grupper. Vi samarbetar med såväl offentlig sektor som privat näringsliv och kan även komma ut till olika arbetsplatser. Se våra tjänster!

Som specialister har var och en av oss sin specifika yrkesutbildning, erfarenhet, och vidareutbildning liksom sitt särskilda intresseområde. Läs gärna mer om detta under Om oss!

*Viktig Information till Dig som söker terapeut!

Observera att vem som helst kan kalla sig terapeut! Däremot är titeln legitimerad psykoterapeut skyddad. Detta innebär att endast den som gått en flerårig utbildning som innefattar teori och handledning av terapier samt har genomfört ett vetenskapligt arbete har behörighet att ansöka hos Socialstyrelsen om att erhålla sin legitimation. Legitimerade psykoterapeuter är fortsatt granskade av Socialstyrelsen och legitimationen kan dras in om behandlingen inte följer forskning och beprövad erfarenhet samt etiska riktlinjer. För att undvika lycksökare och humbug - välj alltid en legitimerad psykoterapeut! Det innebär en kvalitetsgaranti och är en trygghet för Dig.
Copyright 2007 © Kognitivt Forum
All rights reserved
Webbdesign av Sewal Web Studios
Kognitivt Forum, Järntorgsgatan 8, 413 01 Göteborg
Telefon: +46 31-13 09 89
Epost: info@kognitivtforum.se