Detta kan vi erbjuda Företag och Organisationer:


Som psykosocial specialistenhet har Kognitivt Forum mycket att erbjuda Dig som arbetar inom det privata näringslivet. Flertalet av oss har lång erfarenhet av arbete inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Några av oss har därtill en lång yrkesbana inom företagshälsovård och organisationspsykologi, där vi arbetat med både större och mindre företag.

Stress/arbetsmiljökartläggningar och gemensam problemlösning
Med fokus på organisationen erbjuder vi ett övergripande koncept vid stress eller andra arbetsmiljöproblem. Tillsammans kartlägger och analyserar vi problematiken på arbetsplatsen och utarbetar sedan gemensamt ett anpassat upplägg för att åtgärda problemen på ett strukturerat, systematiskt och resultatfokuserat sätt. I detta kan ingå utbildningsseminarier eller coaching för chefer och ledare, coachat förändringsarbete för arbetsgrupper och individuellt stöd eller behandling för enskilda medarbetare.

Chefer och Ledare
Ledarutveckling och chefsstöd – individuellt eller i grupp
Det ställs mycket stora krav på chefer och ledare idag. Det är viktigt att Du som chef får tillgång till professionellt stöd, där Du har möjlighet att reflektera över Din roll, fylla på med teori, verktyg och praktiska färdigheter som Du behöver i chefsrollen.

Arbetsgrupper
Kris- och konflikthantering
I alla grupper uppstår situationer, som man inte kan hantera utifrån sina normala kompetenser och färdigheter. I sådana situationer erbjuder vi en kognitiv och lösningsinriktad process för krisbearbetning eller för att öppna upp låsningar och återskapa förutsättningarna för en levande och respektfull dialog.

Kognitiv Coaching
För Dig som enskild chef eller medarbetare, som vill ha en professionell partner att resonera med för att få hjälp att utveckla, formulera mål och genomföra förändringar.
Även för arbetsgruppen kan Kognitiv Coaching vara till stor nytta i flera avseenden. Coaching erbjuder en teoretisk modell och en praktisk metod som ger konkreta verktyg och färdigheter för att kunna förändra, förbättra och effektivisera arbetsinsatserna. Målfokus kan ligga på att bygga upp en ny grupp, kompetensutveckla en redan fungerande grupp eller att spetsa kompetenserna i det utåtriktade arbetet.

Psykoterapi
Om du som enskild chef eller medarbetare skulle vara i behov av mer omfattande stöd rekommenderar vi kognitiv beteendeterapi – en samarbetsinriktad, respektfull och effektiv psykoterapiform som visat sig ha mycket goda resultat även vid korta insatser.

Copyright 2007 © Kognitivt Forum
All rights reserved
Webbdesign av Sewal Web Studios
Kognitivt Forum, Järntorgsgatan 8, 413 01 Göteborg
Telefon: +46 31-13 09 89
Epost: info@kognitivtforum.se