Om kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en interaktiv, modern samtalsform som bygger på forskning om hur vi männsikor tänker, känner och handlar. KBT utgår från att vi människor har behov av att skapa mening i tillvaron och att vi själva kan påverka och förändra vårt liv. I terapin ligger fokus på nuet och metoden är tidsbegränsad och inriktad på problemlösning. Det kan handla om att upptäcka att vi tänker och gör på ett sätt som inte fungerar och som medverkar till svårigheter för oss i vardagen. I terapin kan vi ändra på föreställningar som vi har om oss själva och andra eller ändra vårt beteende så att det blir mer ändamålsenligt.

Hur går det till?
Arbetssättet är strukturerat och målinriktat utifrån dina behov.
I terapin arbetar vi aktivt tillsammans med att utforska problem och med att förändra tankemönster, känsloupplevelser och beteenden som hindrar Dig från att må bra. Vi  uppmärksammar och tillvaratar Dina egna resurser, intressen och personliga värden i vårt gemensamma arbete att uppnå Dina uppsatta mål. Mellan besöken kan gemensamt formulerade hemuppgifter ingå.
Tidsramar och form varierar utifrån behov och förutsättningar. Kognitiv beteendeterapi omfattar vanligtvis  ca 5 – 15 sessioner, men kontakten kan vara längre vid mer komplexa problem.

Vad kan behandlas?
Kognitiv beteendeterapi är idag en väl beprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsform vid de flesta problem, t ex:

  1. olika ångesttillstånd, inklusive fobier och tvång
  2. depressioner
  3. sömnproblem
  4. stress och utmattningssyndrom
  5. problem med självkänslan
  6. relationsproblem
  7. ätstörningar
  8. missbruksproblem

 

Copyright 2007 © Kognitivt Forum
All rights reserved
Webbdesign av Sewal Web Studios
Kognitivt Forum, Järntorgsgatan 8, 413 01 Göteborg
Telefon: +46 31-13 09 89
Epost: info@kognitivtforum.se