Det här kan vi erbjuda Dig som privatperson:


De flesta människor genomgår någon eller några gånger i sitt liv perioder av oro eller nedstämdhet eller uppvisar kroppsliga symptom utan somatisk grund. Du kanske är inne i en sådan fas just nu. Det kan handla om relationsproblem eller att Du varit med om något omskakande – eller så tycker Du kanske att inget alls händer i Ditt liv. Oftast klarar man dessa perioder genom att tala med någon närstående – men ibland kan det finnas behov av professionellt stöd.

Kris- och stödsamtal
Ibland kan det räcka med några möten med en utomstående för att få nya infallsvinklar på sin situation. Samtal på  kognitiv grund bidrar till att ge struktur i ett kaos och att finna nya handlingsalternativ

Individuell terapi/traumabehandling/egenterapi/utbildningsterapi
Depression och olika former av ångest är en stor belastning i privatliv, vid studier och i arbetet. Kognitiv beteendeterapi är en vetenskapligt välgrundad behandlingsmetod för bl.a. just dessa svårigheter – vi arbetar tillsammans mot uppsatta mål.

För traumabearbetning finns en särskild behandlingsform – EMDR – som kan erbjudas vid Kognitivt Forum inom den kognitiva beteendeterapins ramar.

Vi erbjuder egen/utbildningsterapi med KBT-inriktning både på grundutbildnings- och legitimationsgrunadnade nivå. Egen/utbildningsterapin kan ske både individuellt och i grupp.

Parterapi
Kognitivt förhållningssätt har en grund inom den humanistiska psykologin. Respekten för såväl egna som andras behov är grundläggande och en bra bas vid parsamtal.

Familjeterapi
I dagens samhälle med höga förväntningar och många krav på familjelivet utsätts familjerelationerna för stora påfrestningar. ”Mina barn och Dina ungar….och så våra gemensamma…” Med hjälp av den kognitiva beteendeterapin med dess betoning på konstruktiva lösningar i vardagen banar familjerna nya vägar för sitt fortsatta liv.

Coaching För Dig som vill ha en professionell partner att resonera med för att få hjälp att utvecklas, formulera mål och genomföra förändringar i arbetslivet eller privat.

Handledning
Vi erbjuder handledning med KBT-inrikting även till enskilda som väljer att göra detta privat.

Copyright 2007 © Kognitivt Forum
All rights reserved
Webbdesign av Sewal Web Studios
Kognitivt Forum, Järntorgsgatan 8, 413 01 Göteborg
Telefon: +46 31-13 09 89
Epost: info@kognitivtforum.se