Det här kan vi erbjuda offentlig verksamhet:


Handledning.
Ett kognitivt förhållningssätt innebär att arbeta konkret, metodiskt och fokuserat. Många arbetsgrupper upplever att de med handledningens hjälp får konkreta redskap i en tung arbetssituation.

Även enskilda medarbetare med en ensamroll stöds i individuell handledning.

Vi erbjuder handledning med KBT-inriktning för blivande eller utbildade psykoterapeuter

Coaching
För dig som vill ha en professionell partner att resonera med för att få hjälp att utvecklas, formulera mål och genomföra förändringar i arbetslivet eller privat.

Kognitiv beteendeterapi
Till personal och/eller anhöriga i form av individual-, par- eller familjeterapi. Vi utför även terapiuppdrag för offentlig sektor(riktad till ungdom eller vuxen).

Egen- /utbildningsterapi
Många inom offentlig sektor utbildar sig till psykoterapeuter. Vi erbjuder egenterapi med KBT-inriktning både för grundläggande och legitimationsgrundande psykoterapiutbildning. Egenterapi bedrivs både individuellt och i grupp.

Utbildning.
Vi skräddarsyr även utbildning i kognitivt förhållningssätt utifrån verksamhetens behov. Vanliga ämnen är:
Uppläggning av samtal
Motivationsarbete
Utvecklingspsykologi
Uppväxtvillkor och dess effekter i nuläget utifrån anknytningsteori
Känsloskola; hur hantera och reglera känslor
Föräldraskola
Kunskapsutveckling inom områden som ångest och depression
Nya arbetsmetoder inom KBT t.ex. ACT Acceptance Commitment Therapy
Mindfulnessträning

Copyright 2007 © Kognitivt Forum
All rights reserved
Webbdesign av Sewal Web Studios
Kognitivt Forum, Järntorgsgatan 8, 413 01 Göteborg
Telefon: +46 31-13 09 89
Epost: info@kognitivtforum.se